Lastearstide seltsi eestvedamisel arutati pediaatrilise arstiabi tulevikku

Categories
Eesti Lastearstide Seltsi poolt kokku kutsutud ümarlaual olid esindatud kõik haiglad, Tervisekassa, sotsiaalministeerium, Lastekaitse Liit ja pediaatria erialakomisjon.

Eesti Lastearstide Seltsi (ELS) eestvedamisel toimus 3. veebruaril Tallinnas ümarlaud, mille eesmärk oli kaardistada, millised on peamised probleemid pediaatrilise abi kättesaadavuses üldhaiglates, ja arutleda tulevikusuundade üle. Ümarlaual osalesid kõikide haiglate esindajad, samuti Tervisekassa ja sotsiaalministeeriumi esindajad, pediaatria erialakomisjon ja ELS juhatuse liikmed.

Pediaatrilise arstiabi kättesaadavus erineb Eestis piirkonniti. On haiglaid, kuhu on hädasti vaja lastearste juurde, kuid teisalt on ka neid haiglaid, kus lastearstile ei ole pakkuda piisavat töökoormust.

Omaette probleemiks on vananev arstkond ja ebapiisav järelkasv. Suur osa haiglates töötavatest lastearstidest on vanuses 60-65 aastat. Pediaatriline väljaõpe kestab aga kaua – seda eriti olukorras, kus lastearstiks õpivad valdavalt fertiilses eas naised. Lisaks on umbes viiendik pediaatria residente jätnud residentuuri pooleli, vahetanud eriala või läinud välismaale.

ELS seisukoht on, et iga 5000 lapse kohta peaks olema üks pediaater. Tulevikuvaates võiks suuremates esmatasandi tervisekeskustes töötada lastearst, kelle pädevus võimaldaks vähendada haiglate erakorralise meditsiini osakondadesse pöördumist ja ka eriarstivisiite.

Laia kvalifikatsiooniga pediaatrid on haiglates vajalikud – eriti nendes haiglates, kus on sünnitusosakond. Siinkohal on oluline, et pediaatrite väljaõpe oleks korraldatud selliselt, et noorel arstil tekib kindlustunne iseseisvalt üldhaiglas töötamiseks.

ELS jätkab tööd selle nimel, et igale Eesti lapsele oleks tagatud elukohalähedane kvaliteetne pediaatriline abi. Eesmärk on korraldada jätkuvalt kohtumisi erinevate osapoolte vahel ja enne praeguse juhatuse ametiaja lõppemist (2025. a suvel) anda ülevaate, milline on olnud edasiminek ümarlaual käsitletud teemade osas.

 

Loe samal teemal lisaks:

Süvenev lastearstide nappus seab ohtu ravikvaliteedi (ERR, jaanuar 2023)

Chris Pruunsild: iga laps peaks arstiabi saama elukoha lähedal (med24, veebruar 2023)