Liikmelisus

Liikmeks astumine

Eesti Lastearstide Seltsi (ELS) liikmeks võivad olla arstid ja teised laste tervishoiuga seotud erialadel töötavad kõrgharidusega spetsialistid.

Seltsi kuuluvad:

  • tegevliikmed – arstid ja teised laste tervishoiuga seotud erialadel töötavad kõrgharidusega spetsialistid;
  • seeniorliikmed – väärikas vanuses tegevarstid ja/või teised  laste tervishoiuga seotud erialaspetsialistid, kes töötavad või on pensionil;
  • toetajaliikmed – era- ja juriidilised isikuid, kes osutavad abi ELS eesmärkide realiseerimisel;
  • auliikmed – silmapaistvad lastearstid või teised isikud, kellel on erilisi teeneid lastetervishoiu arendamisel ja seltsi eesmärkide elluviimisel.

Liikmeks saamise soovi korral tuleb täita liikmeks astumise ankeet. Ankeedi andmeid kontrollib ELS sekretär. Liikmelisuse taotlejal tuleb tasuda jooksva aasta liikmemaks ning liikmemaksuga võrdne sisseastumismaks. Liikmelisuse taotleja võetakse ELS tegevliikmeks piirkondliku osakonna üldkoosolekul.

ELS liikmete hüved:

  • soodustused ELS korraldatud üritustel
  • osalemine ELS ja selle piirkondlike osakondade ning alasektsioonide koosolekutel
  • ligipääs ELS kodulehel asuvatele materjalidele
  • ligipääs ELS kodulehel asuvatele juhatuse koosolekute protokollidele

Soovid saada seltsi liikmeks?

Esita avaldus

Liikmemaks

Seltsi liikme- ehk aastamaks on alates 2020. aastast 50 eurot töötavale ja 15 eurot mittetöötavale liikmele.

Sisseastumismaks on võrdne liikmemaksuga, olles 50 eurot töötavale ja 15 eurot mittetöötavale liikmele.

Seltsi auliikmed on liikmemaksust vabastatud.

 

Arveldus

  • Sisseastumis- ja liikmemaks tasuda ELS SEB kontoarvele EE381010102062208000.
  • Selgituseks kirjutada LIIKME NIMI, kelle eest liikmemaksu makstakse, ja AASTA, mille eest tasutakse (nt: Mari Maasikas, liikmemaks 2022).

Auliikmed

Eesti Lastearstide Seltsi auliikmed on silmapaistvad lastearstid või teised isikud, kellel on erilisi teeneid lastetervishoiu arendamisel ja seltsi eesmärkide elluviimisel.

Dots. Aino Paves

Prof. Adik Levin

Dots. Anne Ormisson

Dr. Argo Kõvamees (Rootsi)

Prof. Arunas Valiulis (Leedu)

Dr. Astrid Tammiste

Prof. Bengt Björkstén (Rootsi)

Prof. Eberhard Schmidt (Saksamaa)

Dr. Elli Ratnik

Dr. Ene Tomberg

Dr. Endla Kööbi

Dr. Ester Luiga

Prof. Hans K. Åkerblom (Soome)

Dots. Heli Grünberg

Dots. Helju Tälli

Dr. Hille Liivamägi

Dr. Ingrid Laan

Prof. Irja Lutsar

Prof. Jaako Perheentupa (Soome)

Dr. Jadviga Kreek

Prof. Jarmo Visakorpi (Soome)

Prof. Jelena Novikova (Venemaa)

Prof. Jochen H. H. Ehrich (Saksamaa)

Dr. Juta Tomingas

Dr. Kaja Julge

Dr. Kaja Leito

Dr. Kaljo Mitt

Prof. Karl Ernst Mühlendahl (Saksamaa)

Prof. Kauko Kouvalainen (Soome)

Dr. Lea Tammai

Dots. Leida Keres

Dr. Leo Tamm

Dots. Lia Sildver

Prof. Liisa Lehtonen (Soome)

Dr. Mall-Anne Riikjärv

Dr. Margit Närska

Dr. Mari Laan

Dr. Marja Pärlist

Dr. Merike Martinson

Prof. Mitrofan Studenikin (Venemaa)

Prof. Niilo Hallmann (Soome)

Dr. Pilvi Põldmäe

Dr. Reet Aas

Prof. Rolf Zetterström (Rootsi)

Dr. Tiia Soo

Prof. Tiina Talvik

Dr. Tiiu Luuk

Dr. Udo Reino

Dr. Uno Mirme

Dr. Valentin Sander

Dr. Virve Tamm