Liikmelisus

Liikmeks astumine

Eesti Lastearstide Seltsi (ELS) liikmeks võivad olla arstid ja teised laste tervishoiuga seotud erialadel töötavad kõrgharidusega spetsialistid.

Seltsi kuuluvad:

 • tegevliikmed – arstid ja teised laste tervishoiuga seotud erialadel töötavad kõrgharidusega spetsialistid;
 • seeniorliikmed – väärikas vanuses tegevarstid ja/või teised  laste tervishoiuga seotud erialaspetsialistid, kes töötavad või on pensionil;
 • toetajaliikmed – era- ja juriidilised isikuid, kes osutavad abi ELS eesmärkide realiseerimisel;
 • auliikmed – silmapaistvad lastearstid või teised isikud, kellel on erilisi teeneid lastetervishoiu arendamisel ja seltsi eesmärkide elluviimisel.

Liikmeks saamise soovi korral tuleb täita liikmeks astumise ankeet. Ankeedi andmeid kontrollib ELS sekretär. Liikmelisuse taotlejal tuleb tasuda jooksva aasta liikmemaks ning liikmemaksuga võrdne sisseastumismaks. Liikmelisuse taotleja võetakse ELS tegevliikmeks piirkondliku osakonna üldkoosolekul.

ELS liikmete hüved:

 • soodustused ELS korraldatud üritustel
 • osalemine ELS ja selle piirkondlike osakondade ning alasektsioonide koosolekutel
 • ligipääs ELS kodulehel asuvatele materjalidele
 • ligipääs ELS kodulehel asuvatele juhatuse koosolekute protokollidele

Soovid saada seltsi liikmeks?

Esita avaldus

Liikmemaks

Seltsi liikme- ehk aastamaks on alates 2020. aastast 50 eurot töötavale ja 15 eurot mittetöötavale liikmele.

Sisseastumismaks on võrdne liikmemaksuga, olles 50 eurot töötavale ja 15 eurot mittetöötavale liikmele.

Seltsi auliikmed on liikmemaksust vabastatud.

 

Arveldus

 • Sisseastumis- ja liikmemaks tasuda ELS SEB kontoarvele EE381010102062208000.
 • ELS Tallinna osakonna tööst osavõtvad kolleegid tasuvad liikmemaksu ELS SEB kontoarvele EE781010220065768018.
 • Selgituseks kirjutada LIIKME NIMI, kelle eest liikmemaksu makstakse, ja AASTA, mille eest tasutakse (nt: Mari Maasikas, liikmemaks 2022).

Auliikmed

Eesti Lastearstide Seltsi auliikmed on silmapaistvad lastearstid või teised isikud, kellel on erilisi teeneid lastetervishoiu arendamisel ja seltsi eesmärkide elluviimisel.

Prof. Bengt Björkstén (Rootsi)

Prof. Jochen H. H. Ehrich (Saksamaa)

Dots. Heli Grünberg

Prof. Niilo Hallmann (Soome)

Prof. Kauko Kouvalainen (Soome)

Dr. Argo Kõvamees (Rootsi)

Dr. Endla Kööbi

Dr. Ingrid Laan

Dr. Mari Laan

Dr. Kaja Leito

Prof. Adik Levin

Dr. Hille Liivamägi

Dr. Ester Luiga

Dr. Tiiu Luuk

Dr. Uno Mirme

Dr. Kaljo Mitt

Prof. Karl Ernst Mühlendahl (Saksamaa)

Prof. Jelena Novikova (Venemaa)

Dots. Anne Ormisson

Dots. Aino Paves

Prof. Jaako Perheentupa (Soome)

Dr. Pilvi Põldmäe

Dr. Marja Pärlist

Dr. Elli Ratnik

Dr. Udo Reino

Dr. Mall-Anne Riikjärv

Prof. Eberhard Schmidt (Saksamaa)

Dots. Lia Sildver

Prof. Mitrofan Studenikin (Venemaa)

Dr. Tiia Soo

Prof. Rolf Zetterström (Rootsi)

Prof. Tiina Talvik

Dr. Virve Tamm

Dr. Lea Tammai

Dr. Juta Tomingas

Dots. Helju Tälli

Prof. Jarmo Visakorpi (Soome)

Prof. Hans K. Åkerblom (Soome)

Dr. Jadviga Kreek

Dr. Margit Närska

Dr. Reet Aas

Dots. Leida Keres

Dr. Astrid Tammiste

Dr. Leo Tamm

Ene Tomberg

Irja Lutsar