Pädevus

Sertifitseerimine

Lastearstide pädevuse hindamist ehk sertifitseerimist ja resertifitseerimist korraldab Eesti Lastearstide Seltsi sertifitseerimiskomisjon.

Seltsi juhatus määrab sertifitseerimiskomisjoni esimehe ja liikmed, samuti sertifitseerimise ja resertifitseerimise tasu suuruse.

Lastearstide sertifitseerimise ja resertifitseerimise nõuded kehtestab sertifitseerimiskomisjon. Alates 2017. aastast töötab komisjon koosseisus prof Vallo Tillmann (komisjoni esimees), dr Kaire Heilman (komisjoni sekretär), dots Oivi Uibo, dr Mari Laan, dots Heili Varendi.

  • Sertifitseerimine ja resertifitseerimine on vabatahtlik.
  • Sertifitseerimisele oodatakse kõiki lastearste, kes ei ole varasemalt sertifitseeritud.
  • Lastehaiguste residentuuri lõpueksami sooritamist käsitletakse kui sertifitseerimist lastearstina.
  • Resertifitseerimisele oodatakse kõiki lastearste, kelle viimasest sertifitseerimisest on möödunud vähemalt 5 aastat.
  • Sertifitseerimine/resertifitseerimine toimub regulaarselt kaks korda igal aastal: aprillis ja novembris.
  • Sertifitseerimine/resertifitseerimine toimub esitatud kõikide dokumentide alusel. Otsuse kinnitab kogu sertifitseerimiskomisjon.
  • Sertifitseeritud/resertifitseeritud lastearst saab tunnistuse ning tema lastearsti erialal sertifitseerimine/resertifitseerimine kantakse Tervishoiuameti registrisse.
  • Sertifitseerimise ja resertifitseerimise tasu on 15 EUR.

Sertfitseerimise nõuded