Koostöös arstitudengitega toimus pediaatria eriala tutvustav õhtu

Categories
Eesti Lastearstide Seltsi liikmed ja pediaatriahuvilised arstitudengid Biomeedikumis
Eesti Lastearstide Seltsi liikmed ja pediaatriahuvilised arstitudengid Biomeedikumis
Koostöös Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsiga (EAÜS) toimus 14. novembril lastehaiguste eriala tutvustav õhtu, mis tõi Biomeedikumi kokku hulgaliselt pediaatriahuvilisi tudengeid.
Tutvumisõhtu toimus mõnusas arutelu-laudkondade vormis. Räägiti pediaatria residentuurist, teadustöö tegemisest, töötamise võimalustest arstiõpingute ajal ning eetilistest printsiipidest lapspatsientidega tegelemisel.
Üritusel osales arstitudengeid igalt kursuselt, mis andis võimaluse mitmekülgseks aruteluks. Eesti Lastearstide Seltsi (ELS) president Chris Pruunsild andis ülevaate seltsi tegemistest ning professor Vallo Tillmann tutvustas pediaatria eriala tervikuna. ELS liikmetest osalesid üritusel veel dots Heli Grünberg, dots Oivi Uibo, dr Heili Varendi, dr Inga Vainumäe, dr Rael Laugesaar ja pediaatria eriala resident dr Katrin Köbas.
Et osalejatelt tuli üritusele palju positiivset tagasisidet, on põhjust taolisi kokkusaamisi ka tulevikus planeerida.