Kaasasündinud südamerikete nädal juhib tähelepanu südamerikete õigeaegsele avastamisele

Categories
7.–14. veebruaril tähistatakse rahvusvahelist kaasasündinud südamerikete nädalat "Väikesed südamekangelased"

7.–14. veebruaril tähistatakse rahvusvahelist kaasasündinud südamerikete nädalat. Teemanädala eesmärgiks on tõsta inimeste teadlikkust kaasasündinud südamerikete olemasolust, nende jälgimise ja ravimise vajadusest ning võimalustest.

Kaasasündinud südamerikete teadlikkuse nädal kannab nime „Väikesed südamekangelased“, viidates väikelapseeas korrigeeritud südameriketele – väikestel südamekangelastel ja nende peredel on lapse kooliminekuks selja taga juba vapralt üle elatud südameoperatsioon.

Kuivõrd kaasasündinud südamerikete puhul saab parimat ravi pakkuda vaid erialaülese ja ka haiglatevahelise koostöö käigus, on teemanädalaga liitunud lisaks Tartu Ülikooli Kliinikumile ka Tallinna Lastehaigla ja Eesti Kardioloogide Selts.

Kaasasündinud südameriketega laste ravi ja jälgimine toimub nii Tartu kui Tallinna lastekardioloogide poolt. Kaasasündinud südamerikete korrigeerimine toimub Tartu Ülikooli Kliinikumis, kus asub ka kaasasündinud südamerikete kompetentsikeskus. Kõige keerulisemad ja harvemad juhud Eesti lastel arutatakse läbi Helsingi Uue Lastehaigla kolleegidega ning vajadusel saadetakse lapsed Helsingisse ravile – eesmärgiks pakkuda väikestele patsientidele võimalikku parimat ravikäsitlust.

Rohkem infot kaasasündinud südamerikete teadlikkuse nädala kohta leiab Tartu Ülikooli Kliinikumi kodulehelt.

Kaasasündinud südamerikete kohta saab lisainfot kompetentsikeskuse kodulehelt.