Juhatuse koosoleku protokolli saab lugeda siseveebis

Categories
Eesti Lastearstide Seltsi juhatuse liikmed (vasakult Maarja Karu, Chris Pruunsild, Annika Tiit-Vesingi, Kaire Heilman) Tartus uue lastehaiglaga tutvumas

29. augustil toimus Eesti Lastearstide Seltsi juhatuse koosolek. Sel korral tuldi kokku Tartus uues lastekliinikus, kus seltsi president dr Chris Pruunsild tegi teistele juhatuse liikmetele ka haiglat tutvustava ringkäigu.

Olulisemate teemadena olid koosoleku päevakorras näiteks uue aasta seminaride-konverentside kava, residentuuriseaduse muutmise plaan, samuti lastel kasutatavate ravimite kättesaadavuse küsimus ja lastearsti vastuvõtu hinnakiri.

Koosoleku protokolli saavad kõik seltsi liikmed lugeda siin. Seltsi juhatuse koosolekute protokollid on liikmetele kättesaadavad kahe nädala jooksul pärast koosoleku toimumist.