Eesti-Soome ühiskonverentsil oli fookuses gastroenteroloogia

Categories
Professor Kaija-Leena Kolho kinnitusel on põletikulise soolehaiguse esinemissagedus Soomes oluliselt suurenenud

27. aprillil toimus koostöös Soome lastegastroenteroloogidega konverents “Gastroenteroloogia sõlmküsimusi aastal 2023”. Konverentsil esinesid dr Kärt Simre (TÜK Lastekliinik), dr Mari-Liis Kumm (Tallinna Lastehaigla) ja dr Mari-Liis Ilmoja (Tallinna Lastehaigla). Väliskülalisena tegi professor Kaija-Leena Kolho ettekande põletikulisest soolehaigusest Soomes ning tulevikusuundadest haiguse käsitluses.

Et rahvusvahelise koostöö tähtsus on Eesti suurust arvestades arstide jaoks ülioluline, loodab lastearstide seltsi juhatus ka tulevikus taolisi koostööüritusi korraldada.

Konverentsi raames toimus ka Eesti Lastearstide Seltsi aruandekoosolek. Eesti Lastearstide Seltsi võeti vastu seitse uut liiget, kellest suurem osa on pediaatria eriala residendid. Seltsi president dr Chris Pruunsild andis ülevaate ametisoleva juhatuse tegemistest viimase 10 kuu jooksul. Laekur dr Katrin Köbas tutvustas majandusaasta aruannet ja edasisi finantsplaane. Loeti ette ka revisjonikomisjoni hinnang juhatuse tegevusele.

Kuna seekordsel koosolekul ei osalenud piisaval arvul seltsi liikmeid, siis ei olnud võimalik põhikirja muudatusettepanekute üle hääletada. Koosoleku protokoll jõuab peagi kõigi liikmeteni.