Brüsselis kogunesid Euroopa pediaatrid

Categories
Dr Chris Pruunsild (vasakul) ja dr Katrin Köbas Brüsselis Euroopa Pediaatrite Akadeemia talvekohtumisel. Foto: erakogu
Dr Chris Pruunsild (vasakul) ja dr Katrin Köbas Brüsselis Euroopa Pediaatrite Akadeemia talvekohtumisel. Foto: erakogu

2.-3. detsembril toimus Brüsselis Euroopa Pediaatrite Akadeemia (ingl k European Academy of Pediatrics, EAP) talvekohtumine. Eesti Lastearstide Seltsi esindasid kohtumisel seltsi president dr Chris Pruunsild ja laekur dr Katrin Köbas.

Talvisel kohtumisel võetakse kokku organisatsiooni olulisemad tegemised ning arutletakse edasiste suundade üle.

Tutvustati EAP publikatsioone ja seisukohavõtte. Suuremateks aruteluteemadeks olid noorukitemeditsiin, laste ravimid ja harvikhaigused. Vaktsiinide teemalisel sessioonil rääkis külalisesineja, Antwerpeni ülikooli dotsent Aurelie De Waele sellest, kuidas suhelda vaktsineerimises kahtlejatega. Duracelli kõrge esindaja tutvustas alanud koostööd EAP-ga, mille eesmärgiks on vähendada nööppatareide põhjustatud tervisekahjustusi lastel.

Eraldi kokkusaamised olid ka EAP noortesektsioonil, kus Eestit esindab dr Katrin Köbas.