Noorte pediaatrite konverents

Noorte pediaatrite konverents “Tibu õpetab kana” on iga kahe aasta tagant toimuv konverents, mille eesmärgiks on võimaldada residentidel, doktorantidel ja noorarstidel tutvustada oma uurimustööde tulemusi või huvitavaid haigusjuhte.

Konverentsil esinevad ka külalislektorid. Konverentsi esimesel päeval koolitab Merle Purre (Peaasi MTÜ) osalejaid teemal “Tööstress ja läbipõlemise ennetamine”. Kaardistame tööstressi faktoreid ja arutleme erinevate viiside üle, kuidas nendega toime tulla. Samuti õpime üheskoos erinevaid meetodeid, mida igaüks saab ise oma vaimse tervise hoidmiseks ja stressi vähendamiseks kasutada. Teeme ka kiire sissepõike sellesse, kuidas märgata vaimse tervise murega kolleegi ning kuidas pakkuda talle esmast toetust.
Konverentsi teisel päeval tutvustab prof Irja Lutsar Üleeuroopalist Lasteuuringute Võrgustikku ja selle raames Eestis läbiviidavaid uuringuid lastel. Prof Tuuli Metsvaht räägib aga teadustöö tegemisest praktilises vaates.

Konverentsil osalemine annab 9,5 täienduspunkti.

 

Soovin osaleda

Konverentsi programm